Podmioty powiązane osobowo, a konieczność dokumentacji cen transferowych TPA Poland

Podmioty powiązane osobowo, a konieczność dokumentacji cen transferowych


Podmioty powiązane – powiązania osobowe

Firma doradcza TPA Poland wchodzi w skład TPA Group, która swoje oddziały posiada w 11 krajach Europy. Zapewniamy wsparcie podatkowe i doradcze dla przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia dokumentacji 9a. Dokumentacja cen transferowych obowiązuje podmioty powiązane osobowo. Zgodnie z przepisami (ustawa z 1.01.2017 roku) podmioty powiązane kapitałowo są wtedy, gdy jeden z nich posiada udział bezpośredni lub pośredni w kapitale drugiego podmiotu. Udział ten musi wynosić co najmniej 25%. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku CIT, podmioty powiązane mogą posiadać udziały kapitałowe bezpośrednie lub pośrednie.
TPA Poland
tel.:
Młyńska 12
61-730 Poznań
wielkopolskie
REGON: 141252235